Kalite

Gamateks® misyonu, kalitesinin müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için olduğu kadar  yasal ve düzenleyici gerekleri de karşılamak üzere ürünler yapmaktır. GAMATEKS Kalite Yönetim Sistemi  uygulaması ve geliştirmesi ISO 9001 ıle uygundur.
 
Müşteri memnuniyetini artırmak için kalitede şu hedefleri belirledik:
• Ürün kalitesinin sürekli iyileştirilmesi ve tutarlılığı
• Ürün çeşitliliği
• İmajın geliştirilmesi
• Organizasyonun iç kültürünün kalitesini güçlendirmek ve geliştirmek
• Müşterileri ile iç iletişim, olumlu bir tutum ve kooperatif problemi çözümü açısından personelin çalışma ortamı, eğitim ve motivasyonu sağlanması
 
GAMATEKS personeli, Kalite Yönetimi Sisteminin uygulanması, bakımı ve sürekli iyileştirilmesi yoluyla kalite politikasının uygulanmasına aşağıdakileri yaptırmaktadır:
• Organizasyon içinde müşteri memnuniyetinin önemi, bu alandaki yasal ve düzenleyici gereklilikler
• Kalite politikasının devamlı uygunluğunu sağlamak
• Kalite politikasının spesifik hedeflerini oluşturmak
• Liderlik yönetimi değerlendirmeleri
 
Kalite Yönetim Sistemi önerileri Kalite El Kitabında ve ilgili prosedürlerde sunulmakta ve yönetimin her kademesinde uygulanması için onaylanma zamanından itibaren bağlanmaktadır.
 
YUKARI